افغانستان صندوق کمک به خانواده قربانیان نیروهای مسلح را ایجاد کرد

حق نشر عکس Getty

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در پیامش به مناسبت آغاز ماه رمضان در این کشور گفته که صندوقی را برای کمک به خانواده کشته شدگان نیروهای امنیتی افغان ایجاد می‌کند.

در پیام او آمده که این صندوق با سرمایه ابتدایی ۹۰ میلیون افغانی راه اندازی می‌شود.

آقای غنی از مردم، موسسات خیریه و بازرگانان نیز خواسته این صندوق را حمایت کنند.

او بار دیگر جنگ در افغانستان را "جنگ تحمیلی" خوانده و گفته است: "جنگ‌های تحمیلی مانع می‌شود مستقیما به سراغ دشمن اصلی این کشور یعنی فقر و محرومیت برویم. مصارفی که اکنون صرف مقابله با جنگ افروزان می‌گردد، می‌توانست برای مبارزه با فقر و آبادی کشور استفاده شود... جنگ امروز سبب می‌شود که فقر تداوم یابد، عرصه صحت/بهداشت آسیب ببیند و حکومتداری خوب با مشکل رو به رو گردد."

او در پیامش از نیروهای امنیتی درخواست کرده که در این ماه نهایت کوشش خود را برای تامین امنیت انجام دهند تا مردم این کشور با خیال آرام این ماه را بگذرانند.

او همچنین گفته که دولت افغانستان از هر گامی برای دستیابی به صلح و آشتی استقبال می‌کند.

اما آقای غنی تاکید کرده "کسانی که ندای صلح را با فریاد جنگ پاسخ بگویند... از خشم سربازان و افسران افغان که برای مجازات جنگ افروزان آمادگی همه جانبه دارند، راه فراری نخواهند داشت."