آصف آهنگ از مشروطه‌خواهان افغان درگذشت

حق نشر عکس f

محمد آصف آهنگ، شاعر، نویسنده و فعال سیاسی افغان، در سن ۹۰ سالگی در شهر ونکوور کانادا درگذشت.

دلیل مرگ آقای آهنگ سکته قلبی عنوان شده است.

از او به عنوان یکی از رهبران جنبش مشروطه‌خواهی افغانستان در دهه ۳۰ خورشیدی نام برده می‌شود.

او در سال ۱۳۰۴ شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و فعالیت سیاسی را در سن ۲۵ سالگی با عضویت در جمعیت وطن آغاز کرد.

در اواسط دهه ۳۰ خورشیدی، به همراه دیگر رهبران جنبش مشروطه‌خواهی به زندان افتاد و شش سال در آنجا ماند.

پس از رهایی از زندان به عنوان نماینده مردم کابل به مجلس نمایندگان افغانستان راه یافت.

آصف آهنگ در سال ۹۲ میلادی و با اوج گرفتن جنگ‌های داخلی در افغانستان، این کشور را ترک کرد و پس از اقامتی کوتاه در شهر پیشاور، به کانادا رفت.

از او چندین کتاب و مقاله به جا مانده که تعدادی از آنها را در دوره زندگی در کانادا نوشته است.