دولت افغانستان پرونده ۲۶ شرکت خصوصی را به دادستانی فرستاد

حق نشر عکس ARG
Image caption جلسات کمیسیون تدارکات ملی افغانستان هر هفته به ریاست اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور برگزار می‌شود

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان می‌گوید که اسناد متعلق به ۲۶ شرکت خصوصی طرف قرارداد نهادهای دولتی را به اتهام جعل‌کاری به دادستانی این کشور فرستاده است.

به گفته یما یاری، رئیس اداری کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، این شرکت‌ها به مواردی چون جعل اسناد بانکی، جعل در قراردادهای پیشین و ارائه مدارک غیرواقعی متهم شده‌اند.

آقای یاری که روز یکشنبه اول سنبله (شهریور) در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که این شرکت‌ها در حال حاضر از شرکت در مناقصه‌های دولتی و گرفتن قرارداد محروم شده‌اند.

پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور، کمیسیون تدارکات ملی را با هدف جلوگیری از فساد در قراردادهای دولتی و صرفه‌جویی در بودجه دولت ایجاد کرد.

جلسات این کمیسیون هر هفته برگزار می‌شود و رئیس جمهوری، رئیس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، و وزیران اقتصاد و مالیه افغانستان در این جلسات حضور دارند.

به گفته آقای یاری کمیسیون تدارکات ملی در ۱۹ جلسه‌ای که تا به حال برگزار کرده، اسناد ۴۸ شرکت را بررسی و بیش از ۲۳۰ قرارداد دولتی به ارزش تقریبی ۴۶ میلیارد افغانی را تصویب کرده است.

بیشتر این قراردادها مربوط به نهادهای امنیتی و دفاعی بوده است.