'بی‌نظمی در ادارات محلی و نبود مهمات کافی موجب فاجعه جلریز شد'

Image caption گروه طالبان حدود دو ماه پیش بالای چندین پوسته پلیس محلی در جلریز حمله کردند و ۲۴ سرباز نیروی‌های امنیتی افغانستان را کشتند

هیات حقیقت یابی‌که حمله مرگبار طالبان بالای پاسگاه‌های پلیس محلی در ولایت میدان وردک افغانستان را بررسی کرده، نتیجه گزارش خود را امروز منتشر کرد.

این هیات هفت نفری اعلام کرده است که بی‌نظمی در ادارات محلی سبب شد تا طالبان در ۳ جولای/ژوئیه بر چندین پاسگاه پلیس محلی در ولسوالی جلریز حمله هماهنگ انجام دهند.

یوسف پشتون که ریاست این هیات را به عهده دارد، در نشست خبری امروز از نبود مهمات کافی در این پاسگاه‌ها انتقاد کرد.

او گفت با وجود امکانات کافی در مرکز ولایت و گزارش های مبنی بر حمله طالبان بر این پاسگاه‌ها، امکانات به آنها فرستاده نشد و به گزارش‌های امنیت ملی هم توجه صورت نگرفت.

آقای پشتون گفت: "نکته اول این است که حمله دفعتا نشده است. ۴ گزارش امنیت ملی، یک گزارش ۸ روز پیش، یکی ۶ روز پیش، یکی ۲ روز پیش و یکی هم یک روز پیش رسیده بود که طالبان که در آن طرف تپه‌ها هستند. دو وادی آنجا است، یکی جلریز و دیگری نرخ است. براساس گزارش، طالبان در نرخ تمرکز داشتند. اما بازهم آمادگی کافی گرفته نشده بود. به هر صورت مقصد این است که اگر انسجام خوبی بین قوای امنیتی محلی موجود می‌بود، شاید به اردوی ملی هم ضرورت نبود و این طور یک فاجعه هم رخ نمی‌داد."

آقای پشتون هشدار داد که اگر به پایگاه‌های موجود از حالا تجهیزات کافی فرستاده نشود، بار دیگر رویداد جلریز تکرار خواهد شد.

گروه طالبان حدود دو ماه پیش بالای چندین پاسگاه پلیس محلی در جلریز حمله کردند و ۲۴ سرباز نیروی‌های امنیتی افغانستان را کشتند.

در پی این حادثه اعتراضات زیادی به مدیریت نظامی صورت گرفت و رئیس جمهوری افغانستان هیاتی حقیقت یاب را برای بررسی جوانب مختلف این حادثه موظف کرد.