پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش یک زن افغان برای حفظ حقوق زنان

یک زن افغان با حمایت یک نهاد دفاع از حقوق زنان به ولایات افغانستان می‌رود و با روحانیون و امامان درباره حقوق زنان صحبت می‌کند. جمیله افغانی می‌گوید اگر این افراد برای ترویج مساوات فعالیت کنند، کیفیت زندگی زنان بهتر خواهد شد. آرش عازم گزارش می‌دهد: