پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقابت نیروهای ائتلاف و ورزشکاران افغان در کابل

همزمان با جام جهانی راگبی در بریتانیا، در مرکز فرماندهی ناتو در کابل هم مسابقاتی بین نیروهای ائتلاف و تیم ملی راگبی افغانستان برگزار شده اند. کاوون خموش که به دیدن این مسابقه رفته، می گوید پیام بازی تقویت این ورزش در افغانستان و تجلیل از جام جهانی راگبی است که از امروز در بریتانیا شروع می شود