پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سالگی دولت وحدت ملی؛ کاهش رشد اقتصادی افغانستان

دولت افغانستان از کاهش چشمگیر رشد اقتصادی این کشور خبر می‌دهد. رشد اقتصادی افغانستان پارسال حدود ۲ در صد اعلام شد، در حالیکه این رقم دوسال پیش نزدیک به ۱۱ درصد بود. ادامه ناامنی‌ها، به درازا کشیدن انتخابات ریاست جمهوری و کاهش حضور نظامیان خارجی در این کشور از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در افغانستان شمرده شده است. ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد.