پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: پس از تقسیم کوریا در شهر پیونگ یانگ چه رخ داد

ماه آگست سال ۱۹۴۵ را به یاد آوریم وقتی پس از تسلیم شدن جاپان، جنگ جهانی دوم در منطقه آقیانوسیه پایان یافت.

در آن زمان، کوریا به دوبخش شمالی وجنوبی در امتداد خط موازی ۳۸ تقسیم شد.

نیروهای شوروی در شمال بودند و ارتش آمریکا در جنوب.

پروفسور شِن انسوپ به برنامه ای شاهد عینی از این می گوید که پس از تقسیم کوریا در شهر شمالی پیونگ یانگ چه رخ داد.

اين برنامه را حسيب عمار ارائه می کند.