پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر نافرجام پناهجویان افغان که نتوانستند از مرزهای ایران رد شون

تا پیش از این، عادی بود که بسیاری از کارگران افغان که غیرقانونی به ایران می رفتند، دوباره از مرز اسلام قلعه به هرات بازگردانده شوند. حالا مسئولان محلی در هرات می گویند روزانه ده تا چهل پناهجو که قصد دارند با عبور از ایران به اروپا بروند، دوباره به افغانستان بازگردانده می شوند. در میان آنها کودکان هم هستند و پس از بازگشت، مدتی در کمپ انصار در حومه هرات نگداری می شوند.

محمد قاضی زاده گزارش می دهد.