اشرف غنی حمله طالبان به رستورانی در کابل را محکوم کرد

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله دیشب کابل را محکوم کرده و گفته کسانی که مردم افغانستان را می‌کشند، جایی در گفت وگوهای صلح با دولت ندارند. در این حمله طالبان ۲ نفر کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند. هارون نجفی‌زاده می‌گوید همه آنها غیرنظامی بوده اند.