پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عربستان عده ای را در افغانستان برای جنگ یمن استخدام می کند

بی‌بی‌سی دریافته‌است که عده‌ای در افغانستان استخدام می‌شوند تا در حمایت عربستان سعودی به یمن فرستاده شوند. شماری از شهروندان افغان حاضر شده اند درباره بستگان شان که هم اکنون در یمن هستند، با بی‌بی‌سی صحبت کنند. وزارت خارجه افغانستان گفته که اطلاع دارد شماری از شهروندان افغان در هر دو جبهه جنگ در یمن شرکت دارند. گزارش عبدالله نظامی، خبرنگار پشتوی بی‌بی‌سی را ببینید.