طرح توقیف اموال پناهجویان در مجلس دنمارک تصویب شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح توقیف اموال پناهجویان در مجلس دنمارک تصویب شد

مجلس دنمارک طرح جنجالی توقیف اموال پناهجویان برای تامین هزینه اقامت آنها را تصویب کرده است. نمایندگان مجلس دنمارک با اکثریت قاطعی این طرح را به تصویب رسانده‌اند.

هم اکنون پلیس مرزی دنمارک می‌تواند اموال با ارزش پناهجویان را توقیف کند و آنها را وادار کند تا برای آوردن اعضای خانواده خود به دانمارک سه سال صبر کنند.

پناهجویان تنها امکان آن را خواهند داشت تا اموالی به ارزش هزار و پانصد دلار را نگه دارند. البته آنها خواهند توانست اشیایی را که برای‌شان ارزش عاطفی دارد، مانند حلقه ازدواج را نگه دارند.

بشیر بختیار، خبرنگار بی‌بی‌سی در لندن گزارش می‌دهد.