زنی که شوهرش بینی‌اش را برید: ازدواج می‎کنم و زندگی جدیدی آغاز می‌کنم

یک زن افغان که شوهرش بینی اش را با چاقو بریده بود، به کابل منتقل شده تا برای عمل جراحی ترمیمی به ترکیه برود. ریزه‌گل که بدست همسرش شکنجه می‌شد، با وساطت ریش‌سفیدان و فرماندهان طالبان در فاریاب، دوباره به خانه شوهرش بازگشته بود؛ اما شوهرش، پس از بریدن بینی او، فرار کرد. ریزه‌گل به خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده گفته که بعد از عمل جراحی دوباره ازدواج خواهد کرد و زندگی تازه ای را شروع می کند.