میلیون‌ها شهروند افغان از افسردگی رنج می برند

بر اساس یک تحقیق دانشگاهی ،میلیون‌ها شهروند افغان از افسردگی رنج می برند. کشوری که نزدیک چهار دهه است در جنگ قرار دارد، یکی از افسرده‌ترین کشورها در جهان است. اما این تنها جنگ و ناامیدی نیست که بسیاری از افغانها را دچار این بیماری کرده و آنطور که خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید مسائل فرهنگی هم زمینه‌ساز این بیماری است.