پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جسد مهاجران افغان از ایران به ولایت تخار منتقل شد

جسدهای چهار مهاجر افغان که گفته می‌شود به دست مرزبانان ایرانی کشته شده اند، به ولایت تخار منتقل شده است. سه نفر دیگر هم که می‌خواستند غیرقانونی وارد خاک ایران شوند، زخمی شده و به ولایت شان برگشته اند. مقام‌های محلی می‌گویند در این باره تحقیق می‌کنند. سفارت ایران در کابل تاکنون در مورد این خبر چیزی نگفته است.

هارون نجفی‌زاده گزارش می دهد.