نزدیک به صد اسکی باز از کشورهای مختلف در کوه های بامیان افغانستان با هم مسابقه دادند

در ششمین دور مسابقات اسکی در کوه های پربرف بامیان، حدود صد ورزشکار داخلی و خارجی شرکت کنند. دخترها و پسرهای افغان و خارجی در چند دور مسابقه با هم رقابت کنند. این مسابقات پرطرفدار بدون حادثه امنیتی پایان یافته است.

کاوون خموش از شهر تاریخی بامیان گزارش می دهد.