پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا 'جبهه ملی افغانستان' دنبال انتخابات زودرس است؟

در افغانستان، انتقادات از دولت وحدت ملی بالا گرفته تا آنجا که در ماه‌های اخیر، بعضی سیاستمداران قدرتمند از دولت جدا شده‌اند و گروه‌‌های اپوزیسیون تشکیل داده‌اند. از جمله جبهه ملی افغانستان نوین که دو ماه پیش تشکیل شد. انورالحق احدی، رهبر حزب از وزرای کابینه بود و از حامیان محمد اشرف غنی، رییس جمهوری. خبرنگارمان هارون نجفی‌زاده از او پرسید چرا به دنبال انتخابات زودهنگام است.