پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پای صحبت هنرمند افغان که با قایق به استرالیا پناه آورد

در میان پناهجویانی که با قایق به استرالیا آمده‌اند کسانی که در کار و حرفه خود موفق شده‌اند، کم نیستند. یکی از این پناهجویان که پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان به استرالیا پناه برد، اکنون هنرمندی شناخته شده است. همایون خیری در استرالیا گزارشی دارد درباره این هنرمند افغان.