مهاجرت؛ مشکلات مالی داشتم و از لندن به کابل آمدم

حق نشر عکس .

من از سال ۲۰۰۳ در سازمان ملل متحد، در کابل در بخش منابع بشری کار می‌کردم. در سال ۲۰۱۴ یک فرصتی شغلی در بی‌بی‌سی در لندن اعلام شد.

من درخواست دادم و خوشبختانه به بخش امتحان تحریری راه‌ یافتم، از آن مرحله هم گذشتم و به مصاحبه دعوت شدم.

بعد از مصاحبه با بی‌بی‌سی شب و روز انتظار نامه بی‌بی‌سی بودم. یک روز صبح، ای-میلم را دیدم که نامه استخدام از سوی بی‌بی‌سی برایم رسیده بود.

بیادم نیست که چند بار در زندگی به آن اندازه احساس خوشی کرده باشم که آن روز از رسیدن نامه استخدام بی‌بی‌سی داشتم.

از فرصت شغلی که برایم در رسانه‌ نامداری مانند بی‌بی‌سی میسر شده بود و هم اینکه شانس زندگی کردن در اروپا، و بعد هم در شهری معروفی مانند لندن را یافته بودم، بسیار خوشحال بودم.

دوم هم اینکه، در بخش پشتوی بی‌بی‌سی برایم فرصت کار میسر شده بود. از اینکه قرار بود به زبان خودم کار کنم، احساس فخر می‌کردم.

در آغاز نگران از این بودم که آیا من از لحاظ اقتصادی و فرهنگی در لندن زندگی کرده بتوانم یا نه. از همان اول، پیش‌بین مشکلات اقتصادی بودم مقداری پول با خود از کابل برده بودم.

روز سفرم بسیار خوشحال بودم.

پروازم از کابل به دوبی و از آنجا به لندن بود. بعد از رسیدن به لندن تاکسی گرفتم و روان شدم سوی آن هتلی که بی‌بی‌سی برایم اجاره کرده بود.

ولی به محض پایین شدن از تاکسی، یک حس عجیب دلتنگی به من دست داد، تو گویی یک اشتباه بزرگی کرده باشم.

خوب به خودم گفتم که در یک شهر جدید و در فضای جدید آمده ام، این احساس در روزهای آغازین، کاملا طبیعی است.

حق نشر عکس David Pearson. Alamy Stock Photo
Image caption "در آغاز زندگی در لندن بسیار لذت‌بخش بود."

حدود سه ماه در لندن تنها کار و زندگی کردم. همسرم و سه فرزندم هنوز کابل بودند. از فضای کار و از وضعیت زندگی راضی بودم، ولی دوری خانواده اذیتم می‌کرد.

بعدا از سه ماه، خانواده هم به لندن آمدند.

در آغاز زندگی بسیار لذت‌بخش بود.

ولی آهسته آهسته مشکلات مالی پیدا کردم، حقوق ماهوار من نیازمندی‌های ما را برآورده نمی‌کرد. من به این تصمیم شدم که اضافه‌کاری کنم و کمی پولی که از افغانستان آورده بودم را هزینه زندگی بکنم.

مشکل دیگر من این بود که من مسئولیت پدر و مادر خواهر برادرم را که در کابل بودند، هم داشتم. حقوق من به حدی نبود که بتوانم هم مصارف خانواده در لندن را بپردازم و هم به کابل پول بفرستم.

با گذشت یک سال و چند ماه به این باور شدم که باید به افغانستان برگردم و جایی برای خودم دنبال کار با درآمد بالا شوم.

ولی همسرم بسیار مخالف این طرح من بود. او نمی‌خواست که فرصت‌ها و آزادی را که در لندن داشتیم، از دست بدهیم. آزادی‌های مانند بازار رفتن بدون هیچ نگرانی، آموزش‌ عالی به فرزندانمان و بقیه امکانات تفریحی که در آنجا میسر بود.

من با نگرانی‌های او موافق بودم ولی مشکل ما اقتصادی و مالی بود.

همسرم می‌گفت، چند وقت مقاومت بکنیم، با گذشت زمان مشکلات مالی ما کم خواهد شد، ولی من حاضر به ریاضت اقتصادی نبودم.

من در کابل لذت شغل با درآمد بالا و امکانات اقتصادی بیشتر را دیده بودم. در آخر حرف من پذیرفته شد و اندکی بعد به کابل آمدیم و کار جدیدی گرفتم.

اینجا در کابل، با وصف هزینه‌های زندگی، درآمد خوبی دارم و مشکلات مالی ندارم.

حالا اگر کسی بپرسید از این تجربه خوشحالم یا ناراحت، پاسخ آنی ندارم. زندگی در لندن مزیت‌ها و مشکلات خودش را دارد. همانطوریکه زندگی کردن در وطن خودم، در کابل هم ابعاد مثبت و منفی خودش را دارد.

اگر باز هم زمینه رفتن به خارج از کشور برایم میسر شود، می‌روم یا نه؟ این بستگی به فرصت‌های اقتصادی آن کشور دارد. اگر بدانم که به مشکلات مالی برنخواهم خورد، برای رفتن به خارج آماده هستم.