بحران پناهجویان؛ دیگر حسی به افغانستان ندارم

حق نشر عکس .
Image caption محسن حسینی نقاش است

"آوارگی"برای من و هم‌نسلان من پدیده غریبی نیست .کمتر افغانستانی است که آوارگی را تجربه نکرده باشد، از خانه‌ای به خانه‌ای، از محله‌ای به محله‌ای، از شهری به شهری و بالاخره از کشوری به کشوری دیگر، دایم در حال کوچ بوده.

از کودکی به ما گفتند که جنگ یک روزی به پایان خواهد رسید و ما دوباره به وطن بر می‌گردیم.

از کودکی آموختیم که انسان آواره هر جایی که رفت باید وطنش را با خود ببرد. هر جایی که رفت با این ذهنیت زندگی کند که اقامتش موقت و زود گذر است.

اما این "وطن" چگونه وطنی است که هم باید آن را دوست داشت و یک روزی به دامن آن برگشت و هم مجبورت می‌کند که از آن فرار کنی؟ من با این تناقض نتوانستم کنار بیایم و آن را برای خودم حل کنم.

قصه‌ای بی وطنی من از کودکی آغاز می‌شود.

هفت ساله بودم که خانواده‌ام به ایران مهاجرت کردند. من کودک بودم و درک درستی از وطن نداشتم. احساس می‌کردم جایی که در آن زندگی جدید را شروع کرده‌ام به همان جا هم تعلق دارم.

اما این احساس من و برداشت من بود. درحالی که جامعه نسبت به من برداشت دیگری داشت. یک اتفاق کافی بود تا شخصیت من در رابطه با اجتماعی که در آن زندگی می‌کنم، شکل بگیرد.

روزی در حال بازگشت از مدرسه بودم، کودک همسایه ما در حال گریه بود. پدر دخترک برای این که دخترش گریه نکند دایم او را با این جمله تهدید می‌کرد "ساکت شو و گرنه این افغانیه را می‌گم که بخوردت".

خوب من هم کودک بودم. یک لحظه با خودم فکر کردم که من افغانی آیا می‌توانم کسی را بخورم؟

دیگر مهم نبود که چی فکر می‌کنم؟ اما همین یک جمله بود که مرزها را مشخص می‌کرد .تفاوت‌ها را و این که من باید این طرف خط باشم و جامعه میزبان آن طرف خط، همین جمله بود که در پستوی ذهنم رسوب کرد و تا بزرگسالی همراهم ماند."افغانی".

بعد‌تر دیدم که در جایی که زندگی می‌کنم، اجازه سفر ندارم و باید جواز سفر بگیرم و اگر بدون اجازه سفر کنم باید از اردوگاه سر دربیاورم و بعد‌ترش دیدم که اگر بدون اجازه کار کنم یا باید روانه اردوگاه شوم و یا به وطن اخراج شوم. و این گونه بود که شخصیت من در مهاجرت شکل گرفت و کم کم این مساله را پذیرفتیم که آوارگی را با تمام پیامدهای آن، باید پذیرفت.

اما در طول آن سال‌ها من همچنان با این پرسش در ذهنم در گیر بودم که اگر وطن خوب است، پس من برای چه به اینجا آمده ام و این همه سختی را تحمل می کنم؟ همین تناقص بود که من را به داشتن "هویت" بی باور ساخت.

باید در وطن زندگی می کردم تا قضاوت بهتری نسبت به آن می داشتم.

در سال ۲۰۰۵ بعد از سال‌ها آوارگی به افغانستان برگشتم.

پر انرژی بودم و با انگیزه، سعی کردم فارغ از دنیای آوارگی حالا که در وطنم هستم، زندگی جدیدی را شروع کنم .اما این وطن برای من آن وطنی نبود که در رویاهای خودم ساخته بودم. احساس می‌کردم که در اینجا هم همان آواره‌ای هستم که قبلا بودم.

زندگی در افغانستان برای تمام ساکنان آن همیشه همراه با خطر بوده، نا امنی، فقر، کمبود امکانات و خدمات رفاهی برای همه بود، اما آنچه که من را از آن جغرافیا بیزار ساخت، این‌ها نبود.

باید دلیل محکم و قانع کننده‌ای برای خودم می‌یافتم که چرا باید وطن را، با تمام مشکلاتی که زندگی کردن در آن دارد، دوست داشت؟

در طول این ده سال اخیر دایم به این پرسش فکر کرده‌ام .همان گونه که وطن به گردن ساکنانش حق دارد، آیا ساکنانش نیز حقی به گردن وطن دارند؟

اما سهم من از وطن چیزی جز یک برگ کاغذ کهنه به نام "شناسنامه" نبوده است.

البته که ده سال زندگی در افغانستان زمان اندکی نیست برای بیزاری و نفرت از وطن. حقیقت این است که اکنون که از افغانستان خارج شده‌ام دیگر هیچ حسی نسبت به وطن ندارم.

دیگر مهم نیست که در کجای جهان چگونه و با چه کیفیتی زندگی می‌کنم ، مهم این است که وطن را فراموش کنم.