پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با رییس شرکت برشنا و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در باره 'توتاپ'

جنجال انتقال خط برق ترکمنستان به افغانستان گروهی از چهره های منتقد و ناراضی حکومت از جمله رهبران قوم هزاره را رو در روی حکومت وحدت ملی قرار داده. معترضان می‌خواهند این خط از مسیر ولایت مرکزی بامیان که عمدتا هزاره نشین است، رد شود. دولت می‌گوید به صرفه نیست و شمال مناسبتر است. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده با رئیس شرکت برق افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی گفتگو کرده. او ابتدا از میرویس عالمی، سرپرست اداره برق پرسیده این خط چرا نباید از بامیان بگذرد.