غنی کمیسیونی را برای بازنگری پروژه انتقال برق 'توتاپ' تعیین کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان کمیسیونی را برای بازنگری پروژه انتقال برق آسیای میانه موسوم به 'توتاپ' توظیف کرده است.

آقای غنی در بیانیه‌ای ویدئویی که از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، گفت: "در خصوص پروژه انتقال برق وارداتی از آسیای میانه، دیدگاه‌های متفاوتی از جانب رهبران سیاسی، نهادهای مدنی، فعالان اجتماعی و متخصصین این عرصه مطرح شده است."

او افزود: "به منظور اینکه این دیدگاه‌ها به شکل همه جانبه بازتاب پیدا کند و گام‌های انکشافی (توسعه‌ای) بزرگ با اجماع ملی به اجرا گذاشته شود، من کمیسیون ملی را توظیف می‌کنم تا اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالان سیاسی و مدنی و تخصصی تعیین شوند تا با مرور و بررسی همه جانبه اسناد، اوراق و اقدامات مربوط به این پروژه ملی، دیدگاه کامل و منسجمی را که هم بعد اقتصادی و هم تاثیرات اجتماعی آن را بررسی کرده باشد و دیدگاه رو به آینده داشته باشد، به من و حکومت ارائه کند تا در روشنی آن تصامیم در آینده اتخاذ شود."

کابینه افغانستان در یازدهم ثور (اردیبهشت) امسال تصمیم گرفت تا خط انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت معروف به توتاپ از راه سالنگ عبور کند.

این تصمیم کابینه اعتراضات گسترده را در میان رهبران، نمایندگان و مردم مناطق مرکزی افغانستان در پی داشت و شماری از فعالان اجتماعی و سیاسی هشدار دادند که اگر حکومت وحدت ملی مسیر خط انتقال برق وارداتی از آسیای میانه را از بامیان و میدان به مسیر دیگری تغییر دهد، با اعتراضات گسترده مواجه خواهد شد.

امروز رهبران هزاره در کنار معترضان تغییر خط انتقال برق از بامیان به سالنگ که در کابل گردهم آمده بودند، قرار گرفتند و از دولت خواستند که به خواست‌های مردم توجه کند.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی و محمد کریم خلیلی، معاون شورای عالی صلح افغانستان همه در گردهمایی امروز که گفته شده هزاران معترض در آن شرکت داشتند، از دولت خواستند تا به تقاضاهای معترضان توجه کند و جهت "توسعه متوازن" خط انتقال برق ترکمنستان را از راه بامیان و مناطق مرکزی افغانستان اجرا کند.