پیش‌نویس توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی نهایی شد

حق نشر عکس AFP

شورای عالی صلح افغانستان تایید می‌کند که پیش‌نویس توافقنامه صلح بین دولت و حزب اسلامی نهایی و به هیات این حزب سپرده شده است.

محمد خان، معاون رئیس اجرایی افغانستان امروز چهارشنبه ۲۹ ثور/اردیبهشت، در یک نشست خبری جزئیاتی از مفاد این توافقنامه را اعلام کرد.

آقای محمد خان تعهدات پیشنهاد شده در این پیش‌نویس را چنین فهرست کرد: تلاش برای بیرون کردن نام رهبر و اعضای حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل و ممالک دیگر به ویژه آمریکا، عفو زندانیان حزب اسلامی در چارچوب قانون، جا به جایی مهاجرین این حزب در افغانستان، مصونیت قضایی (به استثنای حق عبدی در قضایا)، جذب واجدین شرایط اعضای آن به دولت افغانستان و مشورت با آقای حکمتیار در مسایل ملی.

معاون رئیس اجرایی گفت که امتیاز‌هایی مانند دادن پست وزارت خانه، ولایت و یا سفارت به حزب اسلامی در این پیشنویس وجود ندارد.

محمد خان می‌گوید که پیش‌نویس توافقنامه صلح با حزب اسلامی به گلبدین حکمتیار، رهبر این حزب فرستاده شده است و امضای نهایی پس از موافقت آقای حکمتیار صورت خواهد گرفت.

در این نشست هیچ صحبتی از سرنوشت سلاح و تجهیزاتی که حزب اسلامی در دست دارد، به میان نیامد.

توضیحات بیشتر

به گفته محمد خان پیش‌نویس این توافقنامه دارای یک مقدمه، سه فصل؛ اصول اساسی، مکلفیت‌های طرفین و احکام متفرقه می‌باشد که مجموعا ۲۶ ماده است.

آقای محمد خان در مورد مصونیت قضایی برای اعضای حزب اسلامی گفت: "اگر دنبال قضایای گذشته بگردیم از زمان کمونیست ها، مجاهدین، طالبان و بعد دو دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، هیچ وقتی به دولت نمی‌ماند که به مسایل مهم دیگر برسد."

همچنین به گفته وی، در متن این پیش‌‎نویس آمده که پس از امضای آن، دولت افغانستان رسما از سازمان ملل و دیگر ممالک خواستار حذف نام رهبر و اعضای حزب اسلامی از فهرست سیاه خواهد شد.

معاون رئیس اجرایی همچنین خبر داد که سازمان‌ها و دولت‌ها در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

خروج نیروهای خارجی

معاون رئیس اجرایی می‌گوید که شرطی برای خروج نیروهای خارجی در این پیش‌نویس نیامده و این نشان از تنزیل خواست‌های حزب اسلامی برای صلح است.

به گفته وی، تنها در این پیش‌نویس آمده که اگر نیروهای خارجی مطابق توافقنامه‌هایی که تاکنون انجام شده، از افغانستان خارج شوند، این عمل از سوی دولت و حزب اسلامی استقبال می‌شود.

او همچنان در مورد عفو زندانیان حزب اسلامی گفت که کمیسیونی تمام پرونده‌های آنها را بررسی کرده و کسانی که مطابق قانون امکان عفو آنها وجود داشته باشد، شامل این روند خواهند شد.

محمدخان گفت که به اساس این توافقنامه حزب اسلامی تعهد می‌سپارد که هیچ رابطه ای با مخالفان مسلح نداشته باشد و تمام افراد آن دست از جنگ کشیده و با احترام به قانون اساسی پس از این به عنوان یک حزب سیاسی در داخل افغانستان فعالیت کنند.

"حزب مهم"

محمد خان پیوستن حزب اسلامی را به عنوان یک "حزب مهم در زمان جهاد"، آن هم زمانی که جنگ در افغانستان شدت گرفته است، برای تغییر در وضعیت این کشور و جذب مخالفان دیگر به صلح، بسیار موثر می‌خواند.

او گفت: "اگر حزبی به صلح می پیوندد و از مخالفت مسلحانه دست بر می‌دارد و داخل افغانستان نیرو و توان خود را در خدمت به مردم صرف می‌کند و نظریات خود را از راه تفاهمات سیاسی در قضایای ملی ابراز می دارد، جای خیلی خوشبختی است."

دولت افغانستان نیز چند روز پیش با تایید ادامه روند گفت‌وگو میان نمایندگان دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، اعلام کرد که مردم افغانستان قبل از امضای هر تفاهم صلحی، از جزییات آن مطلع خواهند شد.