پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (٢٥): چهلمین سالمرگ مائو

چهل سال از مرگ مائو تسه‌تونگ می گذرد.

در این بخش از رشته برنامه‌های شاهد عینی با یک آمریکایی صحبت کرده‌ایم که گام به گام مائو را در انقلابش همراهی کرد.

برنامه شاهد عینی هر پنجشنبه از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود. مجموعه کامل شاهد عینی در صفحه ساوندکلاودبخش فارسی بی‌بی‌سی در دسترس است.

موضوعات مرتبط