زندگی پرفراز و نشیب گلبدین حکمتیار

این محتوا دیگر قابل دسترس نیست.

اما زندگی‌گلبدین حکمتیار جنگ سالاری که در میان مخالفانش به جلاد کابل معروف است، پر از فراز و نشیب است. سازمان عفو بین‌الملل او را به نقض گسترده حقوق بشر و گلوله‌باران مناطق مسکونی در دهه هفتاد خورشیدی متهم کرده است. هرچند آقای حکمتیار برای طرفدارانش اسطوره مقاومت در برابر شوروی است. هارون نجفی‌زاده گزارش می‌دهد که چگونه آقای حکمتیار از یک دانشجوی مهندسی به رهبر شورشی تحت پیگرد آمریکا تبدیل شد.