گفت‌وگوی هارون نجفی زاده با حامد کرزی

دولت وحدت ملی افغانستان این هفته دوساله می‌شود. در تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی تا آخر هفته به زوایای گوناگون دولتی که در تاریخ افغانستان بی‌پیشینه بوده می‌پردازیم. در نخستین گزارش از رشته گزارش‌ها خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده به نقش حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین در اوضاع سیاسی کنونی پرداخته است. آقای کرزی گرچه با ریاست خداحافظی کرده اما سیاست را با فعالیت بیشتر پی‌گرفته‌است چنانکه بسیاری در دولت وحدت ملی او را چالش جدی بر سر اداره کشور می‌دانند. خبرنگار ما هارون نجفیزاده در آغاز گفتگوی ویژه با حامد کرزی از او پرسیده که آیا از نظر او از هفته آینده دولت وحدت ملی مشروعیت خواهد داشت