BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:00 گرينويچ - يکشنبه 10 اکتبر 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
روزنامه های کابل: 19 ميزان
 

 
 
عکسهایی از صفهای نسبتاً طولانی مردم در برابر مراکز رای دهی و عناوينی که بازتاب دهنده نظرات مثبت و منفی پيرامون انتخابات روز گذشته افغانستان است در تمام روزنامه های امروز چاپ کابل ديده می شود.

روزنامه اصلاح عکسی از يک پيرزن را در صفحه اولش چاپ کرده و او را که نود سال سن دارد پيرترين زن افغان شرکت کننده در انتخابات معرفی کرده است.

آرمان ملی تصويری از يک زندان را منتشر کرده و عنوان کرده که گروهی از زندانيان نتوانسته اند در انتخابات شرکت کنند.

روزنامه چراغ در سرمقاله اش زير عنوان " کميسيون انتخابات تيشه بر ريشه انتخابات زد" کفايت مديريت بر انتخابات روز گذشته را زير سئوال برده است.

اين روزنامه موضوع پاک شدن رنگ انگشت رای دهندگان در برخی مراکز رای دهی را دليل عمده اين ادعايش شمرده و نوشته: چون عواقب بی کفايتی مديريت انتخابات به منافع ملی افغانستان باز می گردد، بايد مسئولين رده بالای دفترمشترک تنظيم انتخابات مورد بازخواست قرار گيرند.

ولی اين روزنامه تلاشهای مسئولين امنيتی را در خنثی سازی فعاليتهای ضد امنيتی موفق ارزيابی کرده و نوشته که به نظر می آيد مسئولين امنيتی از توانمندی کنترل امنيت برخوردار شده اند.

همچنين روزنامه چراغ از اينکه انتخابات بدون خونريزی و با موفقيت پايان يافت اظهار خرسندی کرده است.

چراغ در مقاله ای ديگر به قلم عبدالحميد روشن تحت عنوان انتخابات رياست جمهوری امتحانی برای مجاهدين، نسبت به عواقب پيروز شدن آنچه جناح غربگرا خوانده هشدار داده است.

به نظر نگارنده اين مقاله، اگر غربگرايان و طرفداران آمريکا پيروز شوند، افغانستان به پايگاه نظامی آمريکا تبديل می شود و سياست مجاهد زدایی و اسلام ستيزی در افغانستان دنبال می شود.

روزنامه اراده نيز با به فال نيک گرفتن برگزاری انتخابات و چشمگير دانستن حضور مردم در زمينه اشکالات پيش آمده در جريان رای دهی خواستار پاسخگویی مسئولين دفتر مشترک انتخابات شده است.

روزنامه اين سئوال را مطرح کرده که چرا بايد با وجود امکانات و تدارکات فراوان چنين مشکلی پيش بيايد؟

آرمان ملی که عناوين صفحه اولش را به اظهارات و اعتراضات نامزدهای رقيب آقای کرزی اختصاص داده، اين عبارت را از قول همايونشاه آصفی يکی از نامزدهای احراز پست رياست جمهوری نوشته است: "هجدهم ميزان روز سياه در تاريخ دموکراسی افغانستان خواهد بود".

اراده نيز حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای را انکار نکرده ولی نوشته که مردم در سطح وسیعی شاهد رفتارها و برخوردهای زيانبار مسئولين دفتر مشترک تنظيم انتخابات بوده اند.

آرمان ملی در مقاله ای ديگر به قلم سيد ناصر تقدسی نوشته حکومت ناشی از تخلف و تقلب نامشروع خواهد بود و حتی در نارساییهای روز گذشته ضمن برگزاری انتخابات احتمال دخالتهای خارجی را تحت عنوان "دسيسه" مطرح کرده است.

برخلاف آرمان ملی، روزنامه انيس تصوير مثبتی از انتخابات روز گذشته ارائه کرده و در عنوان سرمقاله اش نوشته است: مردم برنده انتخابات شدند.

به نظر نويسنده انيس در سراسر کشور و در ميان موجی از شور ملی در اولين انتخابات رياست جمهوری مردم به طور بی سابقه و کم نظيری به پای صندوقهای رای رفتند.

انيس از حضور وسيع مردم در پروسه انتخابات به عنوان نشانی "از سطح عالی شعور اجتماعی، احساس پاکيزه وطندوستی و علاقمندی مردم برای مشارکت سياسی" ياد کرده است.

روزنامه اصلاح نيز نوشته که مردم در يک انتخابات آزاد به فرد مورد نظر خود رای داده اند.

به نظر نويسنده اصلاح مردم افغانستان در آزمونی شرکت کردند که نياکان و پدرانشان هیچگاه موفق به شرکت در آن نشده بودند.

اصلاح اضافه کرده که مردم در آغازين سالهای قرن بيست و يک بالاخره موفق شدند سرنوشت خود را با آزادی مدنيت و دموکراسی گره بزنند.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران