BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده:
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
تعبير روزنامه نگاران افغان از آزادی بيان چيست؟
 

 
 
روزنامه
بر اساس آماری که وزارت فرهنگ و جوانان افغانستان منتشر می کند، نزديک به ۶۰۰ نشريه، راديو، تلويزيون و صفحات اينترنتی در افغانستان فعال است
افغانستان ظرف چهار سال پس از فروپاشی رژيم طالبان رشد سريعی در زمينه افزايش رسانه ها و تقويت آزادی بيان داشته که به باور بسياری روزنامه نگاران، اين رشد غير قابل پيش بينی بوده است.

افغانستان در زمان حاکميت رژيم طالبان، به کشور "بدون تصوير و صدا" مشهور بود؛ کشوری که در آن تنها يک راديو به نام صدای شريعت، برای شش ساعت برنامه پخش می کرد و تنها نشريه ای که در آن زمان چاپ می شد نيز، روزنامه شريعت بود.

ولی حالا بر اساس آماری که وزارت فرهنگ و جوانان افغانستان منتشر می کند، نزديک به ۶۰۰ نشريه، راديو، تلويزيون و صفحات انترنيتی در اين کشور فعال است.

آزادی بيان؟

با آنکه تهديد و برخوردهای خشونت آميز با روزنامه نگاران در افغانستان هنوز به اشکال مختلف وجود دارد اما به نظر می رسد وضعيت آزادی بيان و مطبوعات در اين کشور رو به بهبود است و يک روزنامه نگار افغان در مواردی محدوديت شديدی در کار خود حس نمی کند.

ولی آيا می توان آنچه را در رسانه های افغانستان می گذرد آزادی بيان ناميد؟

و آيا آنچه روزنامه نگاران افغان از آن به عنوان آزادی بيان ياد می کنند، تا چه حد با معيارهای جهانی خبرنگاری سازگار است؟

فهيم دشتی، سردبير هفته نامه کابل اگرچه نسبت به آينده روزنامه نگاری در افغانستان اميدوار است ولی می گويد اين را بايد بپذيريم که افغانها در حال حاضر در تامين و تضمين آزادی بيان با مشکلاتی روبرو هستند.

'سطحی نگری'

پس از سقوط رژيم طالبان و حضور گسترده جامعه جهانی در افغانستان که اين کشور را در محور توجه رسانه های جهان قرار داد، بازار روزنامه نگاری در شهرهای مختلف افغانستان داغ شد و بيشتر جوانان افغان را به سوی خود کشيد.

تمايل جوانان افغان به روزنامه نگاری می تواند انگيزه های متفاوت داشته باشد، ولی آنچه روشن است اينکه رو آوردن تعداد زيادی جوانان به مطبوعات و روزنامه نگاری، بدون اينکه آموزش های ويژه ای را در اين زمينه فراگرفته باشند، رسانه ها را در افغانستان به سوی نوعی سطحی نگری سوق داد.

نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه کابل می گويد در بيشتر موارد افرادی که دارای تجربه زياد در عرصه مطبوعات و رسانه ها نيستند، حتی در راس يک رسانه قرار می گيرند و اين موضوع به آزادی بيان و مطبوعات آسيب می رساند.

او می گويد: "فکر می کنم يکی از مشکلات اساسی که در رسانه های افغانستان احساس می شود، کمبود و نبود کادر مسلکی است. متاسفانه نهادهايی که بايد روزنامه نگاران را در افغانستان تربيه کند خيلی ضعيف عمل می کنند و يا هم کارهای آنها گاهی قابل لمس نيست."

'جنگ رسانه ای'

خصومت به جای نقد سالم
عبدالله فرامرز
 علايمی وجود دارد که در برخی رسانه ها به جای اظهار نظر و به جای ارايه تفکر و نقد سالم، نوعی خصومت و دشمنی رايج شده و بی حرمتی به افراد صورت می گيرد
 
عبدالله فرامرز سردبير صدای بامداد
در عين زمان، کارشناسان افغان باور دارند که بيشتر احزاب سياسی و گروه هايی که در گذشته در صحنه نبرد و درگيری در افغانستان قرار داشتند، با آغاز دور جديد سياسی و اجتماعی در اين کشور، اگرچه اسلحه به زمين گذاشتند ولی با توسل به رسانه ها و نشريات به نحوی به ادامه خصومت های شخصی و گروهی پرداختند.

اين موضوع اگر از يک سو تحول بزرگ "گذار از تفنگ به قلم" را در افغانستان نشان دهد، از سوی ديگر، زمينه را برای تنش های شديد لفظی در مطبوعات و رسانه ها فراهم کرد که اين تنش ها در مواردی، با دشنام و اهانت به يکديگر همراه بوده است.

عبدالله فرامرز، سردبير روزنامه صدای بامداد در کابل می گويد در بيشتر رسانه های افغانستان توهين به افراد جای نقد و بررسی های سالم را گرفته است.

او می گويد: "علايمی وجود دارد که در برخی رسانه ها به جای اظهار نظر و به جای ارايه تفکر و نقد سالم، نوعی خصومت و دشمنی رايج شده و بی حرمتی به افراد صورت می گيرد."

'بی توجهی'

در همين حال، مشکل ديگری که رسانه ها در افغانستان با آن روبرو است، نبود گوش شنوا در دولت و خارج دولت است؛ تا جاييکه به نظر می رسد در بيشتر موارد مسئولان دولت و افرادی که مورد انتقاد رسانه ها بوده اند، کمترين توجهی به اين اتهامات و انتقادها ندارند.

شديدترين انتقاد و اتهام رسانه ها، با سکوت مسئولان و افراد مورد انتقاد روبرو می شود و روزنامه نگاران افغان باور دارند اگر وضعيت به همين شکل دوام کند، نقش آزادی بيان در اصلاح نظام در افغانستان خيلی کمرنگ خواهد بود.


 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران