http://www.bbcpersian.com

04:58 گرينويچ - چهارشنبه 09 مه 2007 - 19 اردیبهشت 1386

سنای افغانستان خواستار سانسور تلویزیونها شد

مجلس سنای افغانستان به تازگی از دولت این کشور خواسته که برنامه های تلویزیونهای این کشور را سانسور کند.

در این مصوبه، ضمن اینکه از دولت خواسته شده با طالبان وارد مذاکره شود، پیشنهاد شده که برنامه های تلویزیونها سانسور شود و از پخش فیلمهایی که مبتذل خوانده شده، جلوگیری شود.

در بخشی از مصوبه چهارده ماده ای این مجلس تاکید شده که باید از پخش "فیلم های مبتذل" و برنامه های تلویزیونی که در تضاد با عقاید مردم افغانستان قرار دارد جلوگیری شود.

در این ماده آمده که پخش این گونه برنامه ها منجر به "جریحه دار شدن احساسات مردم" شده و این موضوع به سود امنیت افغانستان نیست.

سنای افغانستان در حالی خواهان سانسور برنامه های تلویزیونی می شود که مجلس نمایندگان، بخش دیگر پارلمان دو قسمتی این کشور، از دو هفته پیش، سرگرم بحث و بررسی قانون رسانه های همگانی است.

هم اکنون حدود ده شبکه تلویزیونی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. برخی از برنامه ها، از جمله بخشهای خبری و سریالهای این تلویزیونها، با استقبال گسترده ای در میان مردم، به ویژه جوانان روبرو شده است.

آیا برنامه های این تلویزیونها، آنگونه که اعضای مجلس سنا گفته اند، "مبتذل" و "در تضاد با عقاید مردم افغانستان" است؟

برخی از نظرات شما

اکثریت این برنامه ها هیچ تضادی با عقاید مردم افغانستان ندارند بلکه تضاد با عقاید شخصی کسانی دارد که خالق این مصوبه هستند و میخواهند افغانستان را بار دیگر مرکز تندروها و عقبماندگی بسازند. برای این افراد همین بهتر است که مردم ما جهان دیده نشوند و از این طریق اینها سال به سال سر ما حکومت کنند. مثالش برخورد شرم آور با تلویزیون طلوع است. حسین جاغوری - بامیان

خودتان قضاوت کنید. در یک مصوبه، هم از دولت می خواهند که با جنایت کاران مذاکره کند و هم تلویزیونها را سانسور کند. اگر این پارلمان را ما انتخاب کرده ایم، خدا ما را بزند. اما نه، ما رای ندادیم که اینها ما را به عصرحجر (دوره طالبان و مجاهدین) برگردانند. طاهری - هرات

نظر سنای افغانستان در این مورد نیک است. بخاطریکه مردم ما بسیار عقب مانده هستند و نمیتوانند نکات مثبت این سریال ها را در زندگی خود تطبیق کنند بلکه نقاط منفی را تقلید میکنند, سانسور این سریال ها باعث میشود تا خود افغانها سریال بسازند در ضمن فامیل ها وقت صحبت با یکدیگر را پیدا کنند. امید شریفی - کابل

سانسورتلویزیونها نمی تواند فقر فرهنگی موجود جامعه را جبران نماید. وقتی تولید فرهنگی کشور صفر باشد و دولت بجای فرهنگ پروری به فرهنگ زدایی متوصل شود و کوچکترین امکانات را برای احیای فرهنک خود بکار نبرد در این صورت سانسورراه حل نخواهدبود. من به صفت یک افغان هیچگاهی خواهان ترویج فرهنک بیگانه درکشورخود نمی باشم. وقتی مقامات بالا در فساد غرق باشند در آن حالت نمی توان از فرهنگ پروری در کشور امید داشت. مقامهای بالای همه از تلویزیونهای ماهواره ای و شبکه های کیبلی استفاده مینمایند ولی از سانسورتلویزیون ها داخلی حرف میزنند. بزرگان گفته اند ماهی ازسرگنده گردد نی ز دم. به نظر بنده فرهنگ پروری بهتر از سانسورخواهد بود. حمید - کابل

این نظر ها از کسانی اند که در حقیقت خودشان در دنیای زندگی می کنند که شبیه به یک قوطی گوگرد است. این ها بیمارند، در اوج قدرت اند ولی اندک اند. احمد - کابل

کسانیکه در سنا و شورای ملی هستند بیشتر شان از همان مردم تنگ نظر و افراطی اند که به زور چوکی ها را اشغال کردند. پس ما چه انتظار از اینها خواهیم داشت جز این حرفهای پوچ و بی معنا. افغانها مشکلات فراون دیگر دارند که باید در موردش اندیشید. احمد آریایی

نظر سنا در بعضی تلويزونها که بی حجابی و فرهنگ ديگران را به کشور ما وارد می کنند درست و بجا است. ازادی مطبوعات بايد در چوکات اسلامی و کلتور (فرهنگ) افغانی باشد و کوشش کند به جای فلمها و سرياهای خارجی فلمها وسريلهای وطن خود را نشر نمايد تا سينمای وطن ما پیشرفت کند. سيد ولي حسني - لندن

در افغانستان هر کسی قدرت اندکی پیدا میکند دیکتاتور محلی میشود که اگر زمینه مساعد شود حتا دیکتاتور بین المللی هم خواهد شد. چرا تا قبل از مشکلی که بین دادستان و تلویزیون طلوع پیدا نشده بود چنین مصوبه ای را پیشنهاد ننمودند. پس آزادی ای که در قانون اساسی از آن حرف زده شده همین است؟ فقط ملت میتواند در یک کشور تصمیم بگیرد که چی باشد و چی نباشد. فواد - برگن

ما بايد با تمام فرهنگ های جهان اشنا باشيم من مخالف نظر پارلمان هستم حق ديموکراسی را از مردم نبايد صلب کرد. حبیب - کراچی

ای کاش مردم مثل رای دادن، می توانستند رای خود را پس بیگرند تا این سنا نمیتوانست مردم را به طرف پسماندگی مثل دوره طالبان بکشاند. هارون - کابل

به نظر بنده کار واقعاً بجایی را کرده اند که بخاطریکه فرهنک بیگانه تمام رسانه های ما را تسخیر کرده غیراینکه اطفال ما را و جوانان ما را از درس و تعلیم عقب بیندازد. محمد داوود حسینی - غزنی

برای ممکلت کدام خطرناکتر است: چند سریال یا ویدیو یا فساد ادری و سوء استفاده مقامات از قدرت؟ این جنابها باید بدانند مردم به اسلام دست ساز آنها عقیده ای ندارند. اسلامی که رشوه و حق خوری و زورگویی را در خود جای داده باشد. اگر راست می گویند، چرا زمینه را برای حمایت از فیلمسازان داخلی و ترقی افراد با استعداد در زمینه فیلمسازی مهیا نمی کنند؟ حسن - کابل

به نظرمن صرف نقاطی که اثر سوء بالای روان مردم ما میگذارد باید سانسور شود چون همه میدانیم جامعه فعلی ما گنجایش قبول کردن همچو نقاط را ندارد و این منجر به بدبختی های دیگر میشود. بهتر خواهد بود قدم فدم پیش برویم نه که یکبار خیز کنیم که در دریا غرق شویم. جاوید - هلند

به نظر من در قرن 21 همچون مصوبه نشان دهنده تفکر قرون وسطایی سنای کشور ما را نشان میدهد در حالیکه کشور های جهان به فکر تسخیر کاینات میباشد. آرش - ناروی

اگر ما می خواهیم با کسی صلح کنیم یا کسی را در کنار خود قرار دهیم بهتر خواهد بود که نواقص او را برایش گوشزد نموده و او را بفهمانیم که نواقصی که در شما موجود است بهتر است رفع شود، ولی درطرح مجلس اعیان یا مشرانو جرگه گرایش به طرف طالبانی اندیشیدن دیده می شود . اگر ما می خواهیم صلح را دکشور از ورای مصالحه با مخالفین دولت تإمین کنیم نباید این مسئله به بهای آزادی بیان که بهترین و یگانه دستآورد در حدود پنج سال اخیر است تمام شود. مجیب - کابل

سوال من از تلویزیون های شخصی در افغانستان این است که ایا ما از خود هیچ نداریم که ایشان فرهنگ خارجیان را به نمایش میگذارند این بزرگترین صدمه برای نسل جوان این کشور میباشد. چنانچه مردم افغانستان بسیار بزودی تقلید از فرهنگ بیگانگان مینمایند. امین الله شریفی - کابل

ميگويند دنيا را آب بگيرد مرغابی را تا بند پايش است! هزار افسوس که مجلس سنا از حال هزاران مهاجر اخراج شده از ايران که در حال درد آور بسر ميبرند خبر ندارند و حال با خودنمائی درخواست سانسور برنامه های تلويزيونی را ميکنند. اکثر اين برنامه ها پر از روی اعمال همين کرسی نشينان برميدارد که امنيت و منافع مردم را سمبول قرار ميدهند تا در خفا بتوانند مرتکب هزار جرم ديگر گردند. مومند

رسانه مثبت اساس تمدن جامعه را ميسازد. ولی ما اففانها طوري که تاريخ ثابت کرده مردمانی مقلد هستيم تا مبتکر. مشکل اساسی اينست که بعضی اقايون هنوز هم تمدن و ترقی را در بی حيايی ميبنند. يه نظر من اين طرز فکر بايد اصلاح شود. سرور - توکیو

به نظر من بايد فيلم ها و سريال ها بايد مطابق روحيه ملي افغاني و اسلامي بوده كه نمايان گر ترويج اخلاق رويه و تربيه سالم در بين جوانان ما باشد. غیاث الدین - بامیان

سنای افغانستان تا حال چی گلی را بسر مردم گذشته است. همیشه در فکر این است که برای سناتور ها بادیگارد و پول زیاد شود. مشکل ما این نیست که تلویزون ها سانسور شود و زن ها باید حجاب بسر کنند. باید یادآور شد کسانی که در سنا نشسته و تصمیم گیری میکنند کیها هستند طالب، خلقی، پرچمی، رهبران و فرماندهان جهادی. پس فرق بین حکومت طالبها و دموکراسی چیست؟؟؟ اگر میخواهند که افغانستان پیشرفت کند برای مشکلات مردم فکر شود نه برای سانسور، چراکه سانسور مانع پشرفت ما است. عنایت هاشمی - کوپنهاگ

من مي خواهم که تاثیرات منفی اين برنامه ها را مشخص کنم: 1 ضایع کردن وقت 2 معرفی کردن روش های باطل مانند فرار ازخانه، عشق بازی منفی، حامله دارشدن قبل ازدواج، بی توجهی فامیل نسبت به حامله شدن، معرفی روش های فاسد گری و امثال آن. 3 من خیلی دانش آموزان مسلمانی را سراغ دارم که بخاطر سریال تولسی ، جی چوهان، امتحان زندگی، حنا، و دیگر سریال های خانمان سوز از مکتب خود فرار میکنند و میروند تا چنین سریال های را که شرینی حاضر و تلخی آینده دارد تماشا کنند. من منحیث یک جوان مسلمان از تمام شبکه تلویزیونی میخواهم که برنامه های آموزشی مانند: آموزش قرآن ، آموزش سیرت پیامبر بزرگ اسلام محمد مصفطي (ص)، معرفی کردن اسلام واقعی، آموزش تکنالوژي عصری را راه اندازی کنند و باشد تا درنزد خداوند (ج) عادل خجل نباشند و از سرخ روی کامل برخوردار باشند. به امید آن روزیکه ندای اسلام از تلویزیون های شخصی درعوض سریال های مبتذل پخش گردد و باشد تاکودکان معصوم این دیار؛ اسلام را انطور که باید بشناسند. سهیلا جامی - هرات

مشکل مسأله در این است که سنای افغانستان میان طرح مصالحه ملی با طالبان و نشرات تلویزیون های محلی تفاوتی قایل نشده و هردو مورد را در یک مصوبه جا داده است. من هیچ نمیدانم که میان نشرات تلویزیون های محلی و مصالحه با طالبان چه ارتباطی وجود دارد، آیا نشرات تلویزیون های محلی افغانستان به اندازه فعالیت های طالبان خطرناک است؟ مسأله دوم این است عبارت "برنامه هاdی که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم گردد" واضح نیست و هر کس می تواند از آن تعبیر خودش را بیرون کند، در این صورت ممکن است در برخی موارد حتا پخش رویدادهای خبری که یک واقعیت هم باشند منجر به جریحه دار شدن احساسات برخی ها شود، در آن صورت تلویزیون های محلی افغانستان چه کار بکنند. بخاطر اینکه در افغانستان تعریف مردم در فرهنگ قدرتمندان خود مردم نیستند بلکه با توجه به تجربه تاریخ افغانستان مردم در فرهنگ سیاسی افغانستان قدرتمندان این کشور هستند. سنجر سهیل - کابل

یک تعداد وکلأ که وابسته به پاکستان و طالبان و گلبدین هستندعقیده دارند که از نظر طالبان و گلبدین که به دستور پاکستان عمل میکنند اطاعت شود و سانسور را پیشنهاد میکنند، ورنه میشود که از طریق رقابت توسط تلویزیون دولتی و یا هم خود این جنابان عالی تلویزیون ایجاد و به رقابت بپردازند و به آزادی مطبوعات صدمه وارد نکنند. میرزا محمد عابدی - تورنتو

این گفته کاملا دور از حقیقت است که سریالهای واردتی تلویزونهای تجارتی در کشور از استقبال ویژه برخوردار است، ملت جنگزده افغانستان اکنون با تهاجم وسیع فرهنگی مواجه است و این تلویزونها برخی از ترویج فرهنگ بیگانه در بین ملت افغان است. عده محدودی که از این برنامه ها استقبال می نمایند یا انگیزه ملی ندارند و یا از تاثیرات فرهنگی آن بالای نسل جدید، خصوصا اطفال و نوجوانان آگاهی ندارند و یا به آن ارج نمی نهند. منیب حکیمی - کابل

من همیشه تلویزیون طلوع و آریانا را که از طریق ماهواره قابل دریافت است می بینم. به نظر من مجلس افغانستان نباید به این صراحت تمامی ملت افغانستان را سبک بشمارد و بخواهد درقانون رسانه ها تغییرات انجام بدهد که از آن نام اسلام استفاده شود. اسلام دین مقدسی است و ما همه مسلمان هستیم. هیچ ربط یبه قانون رسانه ها ندارد ضرب المثل است که می گویند عیسی به دین خود و موسی به دین خویش. بنده به تمام مجلسی های افغانستان گوشزد می کنم که به فکر سایر مشکلات باشند. ازهر اسلمی - ایران

به نظر من مجلس سنای افغانستان از بیکاری این چنین حرف را می زند چون چیزی جدید برای گفتن ندارد. اگر هم برنامه ها را سانسور کنند بی اثر خواهد بود، چون مردم می توانند برنامه های دلخواه خودشان را از طریق دیش آنتنها و کیبل ببینند، که جلو این ها را گرفتن بیرون از توان دولت است. ناشناس - دهلی نو

اکثریت مردم ما در افغانستان غرق در تعصبات عمیق اسلامی هستند. هر نظام که در افغانستان این موضوع را در نظر نگیرد سرنوشت آن مانند نظام های ترکی امین ببرک کارمل نجیب خواهد بود. حبیب - اسلام آباد

مهمترین مسئله این است که دولت حاضر در افغانستان معاهداتی را در مقابل جوامع ببن المللی به امضا رساند، که دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر و... بود! اما ما امروز شاهد هستیم که افغانستان دارد به سمت رد و یا نقض معاهدات متعهد شدهء خویش ، پیش میرود! رسانه ها از ارکانهای آزادی و دموکراسی اند، جلوگیری از فعالیت آنها و یا سانسور برنامه هایشان آسیبی شدید بر پیکر این دموکراسی نوبنیاد میزند. دولت ما نتوانسته در دیگر عرصه ها توفیقی بدست آورد، و ما امروزهم در تاریکی بسر میبریم ، اگر که این رسانه ها تنها چراغهای روشن اجتماع مان را خاموش و یا کم سو کنیم. پیوند - کابل

به نظر من اگر سنای افغانستان و یا هر مرجع قانونی دیگر بخواهد در قسمت سانسور فلمها و یا سریالهای که اثر منفی بالای اخلاق و رسوم مردم افغانستان میگذارد کاری بدی نیست. ولی اگر از این طریق بخواهد که برنامه های که از طریق تلویزیونهای خصوصی تهیه میشود و بر ضد منافع گروپهای در گیر در جنگ های داخلی میباشد را سانسور نمایند این کار غلط و مغایر قانون اساسی افغانستان بوده و صرف میتوان سو استفاده از صلاحیت نامید و بس. حمید الله همنوا - کابل

من فکر می کنم که موضوع دیگر برای بحث در مجلس سنا پیدا نشده که به این مساله پرداخته اند. این یک تصمیم نا میمون و وحشتناک است و عواقب بسیار خطرناک دارد. من فکر می کنم آقای کرزی در راس این طرح این گونه برنامه ها قرار دارد و انتخاب اشخاصی به عنوان متولی فرهنگی که هیچگاهی نمی توانند حتا قیافه خود را با دموکراسی وفق دهند، این خود بیانگر سانسور مطبوعات و رسانه ها است و ما حالا الکی به این موضوع گیر دادیم. من فکر می کنم حرفهای ما در مورد این که در افغانستان آزادی رسانه ها وجود دارد یک تسلی بیجا است که ظاهرا ما مطبوعاتی ها و کسانی که ادعای باور داشتن به حقوق بشر را دارند، به این مساله دل خوش می کنیم. تا زمانی که جنایتکاران جنگی در قدرت سهم داشته باشند، آزادی یک رؤیا خواهد بود. مختار - کابل

نظر من به ارتباط سانسور نشرات تلویزیون ها بد نیست باید کنترل شود بعضی نشرات بسیار ناجایز برای محیط ما بوده پروگرامهای تعلیمی ازدیاد بهتر است اما پارلمان وقت خود را به موضوعات جز صرف نکند برای کارهای عمده و مشکلات مردم کار کند. امید متوجه حال و احوال مردم خویش شوند نه اینکه به ایجاد کمیسیون های بی معنا کار کنند . عبدالباقی ولی زاده - کابل

من شخصا از مجلسی سنا در مورد سانسور برنامه های تلويزيونهاعميقا پشتيبانی مينمايم. شما يک لحظه دقت کنيد ما به کجا روان هستيم. اين همه فلمها سريال ها و موسيقی خارجی مردم ما را از اسلام و فرهنگ ما کاملا دور نموده. ماه ها ميگذرد مردم از اسلام و فرهنگ خود چيزی نديده و نه ميشنوند اما هر شب چندين ساعت فرهنگ هندی ها و بت پرستی انها به نمايش گذاشته ميشود. زندگی اسلامی ازدواج اسلامی و روابت اجتماعی ما با کفار فرق بسياری دارد. اين سريال ها به جوانانی ما خارج شدن از دايره اسلام را می اموزاند. در حالی که اين رسالت رسانه ها و دولت است که سطح درک اسلامی و فرهنگ ما جوانان را بالا برند. ایمل - کابل

بازگشت به صفحه افغانستان