http://www.bbcpersian.com

10:28 گرينويچ - پنج شنبه 16 اوت 2007 - 25 مرداد 1386

فریدون آژند
روزنامه نگار

'مولانا؛ شمس اندیشه و عرفان'

همایش یک روزه تحت عنوان مولانا، شمس اندیشه و عرفان، در شهر هرات برگزار شد.

این همایش به مناسبت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی و همچنان نامگذاری سال ۲۰۰۷ میلادی به نام سال مولانا از طرف سازمان جهانی یونسکو توسط انجمن ادبی هرات با همکاری بنیاد فرهنگی احمد شاه مسعود دایر شد.

این همایش بطور کل، نخستین تلاش فرهنگیان هرات در سال مولانا برای پاسداشت این شاعر بزرگ زبان فارسی بود.

هرچند این همایش صرفا برای فرهنگیان حوزه غرب افغانستان دایر شده بود ولی یک تعداد از فرهنگیان از کابل نیز به این همایش به عنوان مهمان دعوت شده بودند و ناظر برگزاری این همایش بودند.

بحث های تازه

بیشتر مقالات مطرح شده در این همایش توسط اعضای انجمن ادبی نوشته شده بود.

بیشتر این مقالات در حوزه اندیشه و تفکر مولانا تهیه شده بود و یکی دو مقاله هم مسایل تازه مطرح شده مثل هرمونتیک را در اندیشه مولانا جستجو می کرد.

اکثر شرکت کنندگان این همایش نوعیت برگزاری آن را نسبتا خوب خواندند.

به گفته محمد داوود منیر، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه هرات در این همایش هشت مقاله علمی در حوزه اندیشه و تفکر مولانا و رابطه مولانا با تفکر مدرن به خوانش گرفته شد که چند مقاله آن مسایل تازه ای را در تفکر عرفانی مولانا مورد بررسی قرار می داد.

مولانا در تقویم افغانستان

در حاشیه این همایش، خانه ادبیات جوان به مناسبت سال مولانا شب شعری را به راه انداخت و در آن عده ای جوانان نوگرا به سرایش شعر پرداختند.

آنان همچنان در اعلامیه ای از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند تا روز تولد مولانا را در تقویم افغانستان به نام روز مولانا نام گذاری کنند.

آنان همچنان خواستند تا در هر شهر افغانستان جاده یا مکانی را به نام مولانا نام گذاری کنند و تمام آثار مولانا در افغانستان بازچاپ شود.

همایش یک روزه مولانا، شمس اندیشه و عرفان در هرات یکی از معدود کارهایست که به مناسبت سال مولانا در افغانستان انجام می شود.

بیشتر صاحب نظران به این عقیده اند که ظرفیت ها و فرصت های بیشتری باید برای پرداخت به مولانا جلال الدین محمد بلخی اختصاص داده شود؛ درحالیکه نیمی از سال مولانا گذشته و هنوز کار بنیادی برای مولانا، حتی در زادگاهش، ولایت بلخ صورت نگرفته است.

بازگشت به صفحه افغانستان