اجرای موسیقی سیمین تاندر در استودیوی بی بی سی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجرای موسیقی سیمین تاندر در استودیوی بی بی سی

آشنایی با سیمین تاندر خواننده، از چهره های تازه در موسیقی جاز اروپا. پدرش خبرنگار و شاعر افغان و مادرش معلمی آلمانیست.سیمین از راه موسیقی و شعر به دنبال پیدا کردن ریشه های خود رفته است.