تاریخچه انتخابات آمریکا از دریچه دوربین عکاسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاریخچه انتخابات آمریکا از دریچه دوربین عکاسی

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یکی از به یاد ماندنی ترین رخدادهای سال ۲۰۱۶ میلادی است. رخدادی که تصویرها و عکسهای نامزدها نقش بزرگی در جهت گیری اش داشت. فقط هم امسال نبود، دوربین ها دهه ها است در انتخابات آمریکا نقش بزرگی دراند، برای همین هم در نیویورک نمایشگاهی برپا شده از رقابت بر سر ریاست جمهوری آمریکا، از دریچه دوربین.