جنبش اصلاحات دینی اروپا به روایت یک هنرمند ایرانی_آلمانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنبش اصلاحات دینی اروپا به روایت یک هنرمند ایرانی_آلمانی

قدرت کلیسای کاتولیک در قرون وسطی، قدرتی بی چون و چرا بود. کسی تصور نمی کرد زمانی برسد که جنبش اصلاحات دینی یا همان رفرماسیون در اروپا، روحانیت و کلیسا را به چالش بکشد و به حکومت دین بر زندگی مردم پایان دهد. این جنبش از شهری کوچک در شرق آلمان شروع شد. یادگار عزیزی، هنرمند ایرانی ساکن برلین تاریخ رفرماسیون را در پانورامایی با عظمت به نمایش درآورده. او که خود در آلمان بزرگ شده، می‌گوید برخلاف تصور خیلی‌ها، روند اصلاحات تمام نشده.

مریم انصاری گزارش می دهد.