جشنواره فیلم برلین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین که در کنار جشنواره های کن و ونیز از معتبرترین جشنواه های جهان است، دقایقی پیش به پایان رسید. البته تعداد کارگردان های نامدار نسبت به سال های پیش کمتر بود.

شاید آکی کوریسماکی با فیلم «سوی دیگر امید» را نامدارترین فیلمساز حاضر در این جشنواره دانست. عبد آبست با فیلم "تمارض" امسال تنها نماینده سینماى ایران در برلین بود. این فیلم در بخش فوروم نمایش داده ‌شد و داستان آن در آبادان می گذرد.

.محمد عبدی منتقد فیلم که در این جشنواره حاضر بود، از این جشنواره می گوید.