اعتراض ارتدوکس‌های روسیه به فیلم روابط عاشقانه تزار

اعتراض ارتدوکس‌های روسیه به فیلم روابط عاشقانه تزار

گروهی از ارتودوکس‌های روسیه، خواستار ممنوع شدن نمایش فیلمی هستند به نام ماتیلدا. این فیلم درباره روابط عاشقانه نیکلای دوم تزار روسیه است با یک رقصنده باله. اما مشکل اینجاست که کلیسای ارتودوکس، خانواده رومانوف را تقدیس کرده و بعضی از منتقدان مذهبی، این فیلم را توهین آمیز می‌دانند.

سارا رینفورد گزارش می‌دهد.