فروشنده فرهادی پیش از برنده شدن در میدان ترافالگار لندن تشویق شد

فروشنده فرهادی پیش از برنده شدن در میدان ترافالگار لندن تشویق شد

اصغر فرهادی در اعتراض به فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مراسم اسکار امسال، شخصا حاضر نشد و انوشه انصاری و فیروز نادری را به نمایندگی از خود برای شرکت در مراسم شب اعلام نتایج معرفی کرد. صادق خان، شهردار لندن، ر اقدامی برای همدلی و همراهی با آقای فرهادی این فیلم را چند ساعت پیش از شروع مراسم اسکار در میدان ترافالگار لندن به نمایش گذاشت و مردم را به دیدن این فیلم دعوت کرد.

او با اشاره به "کسانی که مردم را منع می کنند " گفت ما به مردم خوش آمد می‌گوییم. هزاران نفر با شرکت در این برنامه به تماشای فیلم فروشنده نشستند و بارها فیلم را تشویق کردند.