فروشنده فرهادی پیش از برنده شدن در میدان ترافالگار لندن تشویق شد

اصغر فرهادی در اعتراض به فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مراسم اسکار امسال، شخصا حاضر نشد و انوشه انصاری و فیروز نادری را به نمایندگی از خود برای شرکت در مراسم شب اعلام نتایج معرفی کرد. صادق خان، شهردار لندن، ر اقدامی برای همدلی و همراهی با آقای فرهادی این فیلم را چند ساعت پیش از شروع مراسم اسکار در میدان ترافالگار لندن به نمایش گذاشت و مردم را به دیدن این فیلم دعوت کرد.

او با اشاره به "کسانی که مردم را منع می کنند " گفت ما به مردم خوش آمد می‌گوییم. هزاران نفر با شرکت در این برنامه به تماشای فیلم فروشنده نشستند و بارها فیلم را تشویق کردند.