'رفتن' به اسکار نرفت؛ سینماگران افغان از مشکلاتشان می گویند

'رفتن' به اسکار نرفت؛ سینماگران افغان از مشکلاتشان می گویند

در اسکار امسال، سینمای افغانستان فیلمی معرفی کرده بود به نام رفتن. این فیلم که در ایران تهیه شده، زندگی دو جوان دلباخته و پناهجوی افغان را به تصویر کشیده. فیلم رفتن در بخش فیلم‌های غیرانگلیسی زبان اسکار معرفی شده بود اما از سوی داوران پذیرفته نشد. پیش از این فیلم کوتاه "پسران بزکشی" از افغانستان نامزد اسکار شده بود. خبرنگار ما ارشاد هنریار در کابل از مشکلاتی میگوید که مانع رسیدن فیلم‌های سینماگران افغان به اسکار می‌شود.