شب در شهرهای کوچک آمریکا

حق نشر عکس Daniel Freeman

دنیل فریمن عکاس بریتانیایی است که برای سفر راهی آمریکا شد.

او تصمیم داشت برای عکاسی در آمریکا، با ماشین از بوستون (واقع در سواحل شرقی) تا کالیفرنیا (در غرب) برود.

حق نشر عکس Daniel Freeman

اما، دنیل فریمن به جای اینکه به شهرهای بزرگ برود، فقط به شهرهای کوچک سر زد.

حق نشر عکس Daniel Freeman

همچنین، از آنجا که می‌خواست تصور تازه‌ای از آمریکا را ارایه دهد، تصمیم گرفت که فقط در طول شب عکاسی کند.

معمولا هم، نور چراغ‌های ماشین‌اش تنها نوع نورپردازی در پرتره‌های شبانه او بود.

حق نشر عکس Daniel Freeman
حق نشر عکس Daniel Freeman

آسمان شفاف، یکی از سوژه‌های مورد علاقه دنیل فریمن برای عکاسی بود.

حق نشر عکس Daniel Freeman

فاصله زیاد بین شهرها در آمریکا، باعث می‌شود آلودگی نور به حد اقل برسد و به عکاس اجازه داد تصاویر واضحی از آسمان بگیرد.

حق نشر عکس Daniel Freeman

همچنین، خیابان‌های خالی از مردم، یکی از دیگر موضوعاتی بود که توجه عکاس را در طول این پروژه جلب کرد.

حق نشر عکس Daniel Freeman
حق نشر عکس Daniel Freeman
حق نشر عکس Daniel Freeman
حق نشر عکس Daniel Freeman
حق نشر عکس Daniel Freeman

مطالب مرتبط