میکل آنژ برجسته ترین هنرمند دوره رنسانس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میکل آنژ برجسته ترین هنرمند دوره رنسانس

میکل آنژ از برجسته‌ترین هنرمندان دوره رنسانس است. از جمله کارهای مشهور او نقاشی کلیسای سیستین در واتیکان است. اخیرا در لندن نمایشگاهی برگزار شده که نشان می‌دهد میکل آنژ در خلق بعضی از آثارش دست‌تنها نبوده است.

ویل گمپرتس گزارش می‌دهد.