نهاد جوانان مخترع افغانستان با برگزاری نمایشگاه 'صلح و امید' به استقبال بهار رفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نهاد جوانان مخترع افغانستان با برگزاری نمایشگاه 'صلح و امید' به استقبال بهار رفت

در کابل، نمایشگاه هنریِ پیشواز بهار شروع شده و در آن آثار نقاشی، میناتوری و کاردستی‌ جوانان به نمایش گذاشته شده. نمایشگاه "صلح و امید" با تلاش نهاد جوانان مخترع افغانستان برگزار شده. خبرنگار ما ارشاد هنریار گزارشی دارد از این نمایشگاه.