هنرنمایی خوانندگان زن ایرانی در اپرای معاصر برلین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنرنمایی خوانندگان زن ایرانی در اپرای معاصر برلین

اپرای معاصر برلین، میزبان گروهی از خوانندگان زن است که بنیاد فرهنگی آلمان از آنها برای هنرنمایی در «جشنواره آواز زنان ایران» دعوت کرده بود. این جشنواره چهار روزه با هدف ایجاد پلی میان فرهنگ های مختلف برگزار شد. مریم انصاری گزارش می دهد.