نمایشگاه سلفی در گالری ساچی لندن

نمایشگاه سلفی در گالری ساچی لندن

موبایل‌های هوشمند و دوربین‌هایشان که روز به روز کیفیت بهتری پیدا می‌کنند، گرفتن عکس را بسیار راحت کرده‌اند. به ویژه عکس از خود و اطرافیان که به سلفی موسوم است. اما در نمایشگاهی که گالری ساچی لندن به پدیده سلفی اختصاص داده، می‌بینیم که سلفی پدیده نوظهوری نیست.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.