بازخوانی بخش‌هایی از 'بوف کور' صادق هدایت

بیش از ۸۰ سال از انتشار یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات مدرن فارسی، یعنی "بوف کور" صادق هدایت می‌گذرد. این کتاب که در زمان خلق آن، امکان انتشارش در ایران فراهم نبود، در سال ۱۳۱۵ خورشیدی در ۵۰ نسخه پلی کپی در بمبئی در هند چاپ شد.

این ویدئو برای برنامه تماشا و به یاد صادق هدایت که در نوزدهم فروردین ماه در سن ۴۹ سالگی در پاریس خودکشی کرد، به بازخوانی بخش‌هایی از بوف کور اختصاص دارد.