استرالیا در قوانین ویزای کار وقت تجدیدنظر کرد

استرالیا در قوانین ویزای کار وقت تجدیدنظر کرد

استرالیا در قوانین ویزای کار وقت تجدیدنظر کرده. نخست وزیر این کشور اعلام کرده ویزای چهارسالانه کار برای مهاجران ماهر در این کشور لغو می شود و به جای آن دولت برنامه‌ای را به اجرا می گذارد که طبق آن، صدور ویزا مستلزم آشنایی بهتر با زبان انگلیسی و مهارت کاری بالاتر خواهد بود. هدف از لغو این نوع ویزا، اختصاص دادن امکانات و شرایط کار برای استرالیایی ها عنوان شده است. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی