آلبوم عکس: ساختمان‌های باستانی شهر قدیم تفلیس

حق نشر عکس Reuters

ساختمان‌های قدیمی تفلیس، پایتخت گرجستان، بازگوکننده قرن‌ها حکمرانی ارتش‌های مغول، عرب، عثمانی و روس است.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters

مقام‌های محلی به تازگی تصمیم گرفته‌اند که به این منطقه قدیمی زیبا ولی فراموش‌شده جان تازه‌ای ببخشند.

ولی برخی نگران سرنوشت خانه‌های چوبی این منطقه - با پنجره‌های رنگی و بالکن‌های پله‌دار آن - هستند.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters

موضوعات مرتبط