آهنگسازی برای بچه‌ها؛ ریتم تند و صدای زنانه طرفدار بیشتری دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آهنگسازی برای بچه‌ها؛ ریتم تند و صدای زنانه طرفدار بیشتری دارد

ایموژن هیپ، خواننده، ترانه ساز و آهنگساز بریتانیایی به سراغ تجربه تازه ای رفته. او با کمک کارشناسان موسیقی و روانشناسان کودک آهنگ هایی ساخته که هدفش شادکردن کودکان است. گزارش پَدی سیلور را ببینیم:

موضوعات مرتبط