انتشار فرهنگ آثار مولوی به خط سیریلیک؛ بهانه دیدار با حیات ‘نعمت سمرقندی’
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار فرهنگ آثار مولوی به خط سیریلیک؛ بهانه دیدار با حیات ‘نعمت سمرقندی’

حیات نعمت سمرقندی، پژوهشگر و نویسنده تاجیک، کتابی را به نام "فرهنگ آثار مولوی" به خط سیریلیک به چاپ رسانده است. او برای تهیه آن، بیش از یک هزار کلمه و واژه و پند و مثل گرد آورده که هنوز در زبان عامه مردم تاجیکستان استفاده می‌شوند. خبرنگارمان سهراب ضیا در دوشنبه پای صحبت‌های حیات نعمت نشست.

موضوعات مرتبط