بن آلمان، میزبان آثار ۹ هزار سال تمدن ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بن آلمان، میزبان آثار ۹ هزار سال تمدن ایران

تالار هنر آلمان در شهر بن یکی از مهم ترین مراکز برپایی نمایشگاه در آلمان است. این تالار تا پایان مردادماه امسال بازدیدکنندگان را با بیش از ۴۰۰ شییُ باستانی و با تاریخ تمدن نه هزارساله ایران آشنا میکند. برای این نمایشگاه سه سال کار شده و برگزارکنندگان آن می گویند ده هزار نفر تا به حال از آن دیدن کرده اند. مریم انصاری گزارش می دهد..

موضوعات مرتبط