رهبر ارکستری که در ۱۲ سالگی، شهرت جهانی دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ارکستری که در ۱۲ سالگی، شهرت جهانی دارد

۱۲سال دارد، اما آهنگ می سازد و پیانو می نوازد و بارها رهبری ارکستر را هم به عهده داشته. اجراهایش را در فرانسه، روسیه، کویت، یونان و ازبکستان تشویق کرده اند. جنت حسین زاده از کم سن ترین و معروف ترین ستاره های موسیقی تاجیکستان است. خبرنگارمان سهراب ضیا ، پای صحبتش نشسته.

موضوعات مرتبط