رهبر ارکستری که در ۱۲ سالگی، شهرت جهانی دارد

۱۲سال دارد، اما آهنگ می سازد و پیانو می نوازد و بارها رهبری ارکستر را هم به عهده داشته. اجراهایش را در فرانسه، روسیه، کویت، یونان و ازبکستان تشویق کرده اند. جنت حسین زاده از کم سن ترین و معروف ترین ستاره های موسیقی تاجیکستان است. خبرنگارمان سهراب ضیا ، پای صحبتش نشسته.