چطور اصرار یک آهنگساز پای سیاه پوستان را به کنسرتش باز کرد؟

چطور اصرار یک آهنگساز پای سیاه پوستان را به کنسرتش باز کرد؟

۵۵ سال پیش، ایگور استراوینسکی، یکی از معروفترین آهنگسازهای جهان، به آفریقای جنوبی دعوت شد. در آن زمان، مقام های نژادپرست این کشور به استراوینسکی امتیاز بزرگی دادند و اجازه دادند تا او برای جمعیت سیاهان هم کنسرت اجرا کند. داستان این کنسرت کاملا فراموش شده بود تا اینکه سوفی ریب اشتاین گزارشی تهیه کرد.